• BX0555+BX0556+BX0554
  • BX0555+BX0556+BX0554
  • BX0555+BX0556+BX0554
  • BX0555+BX0556+BX0554
  • BX0555+BX0556+BX0554
  • BX0555+BX0556+BX0554

BX0555+BX0556+BX0554 ラウンド&ハートボックス 白布張 地模様 各種

各商品詳細↓↓


【ラウンド:Sサイズ】

BX0555
ラウンドボックス 白布張 地模様 S
¥800


【ラウンド:Mサイズ】

BX0556
ラウンドボックス 白布張 地模様 M
¥1000


【ハート型】

BX0554
ハートボックス 白布張 地模様
¥800※ご希望のサイズ毎にカートに入れてください

【ラウンドS】BX0555 ラウンドボックス 白布張 地模様 S品番BX0555

レンタル料金(税別)
¥800
       
数量

【ラウンドM】BX0556 ラウンドボックス 白布張 地模様 M品番BX0556

レンタル料金(税別)
¥1,000
       
数量

【ハート】BX0554 ハートボックス 白布張 地模様品番BX0554

レンタル料金(税別)
¥800
       
数量